قاسم بساکی
نویسنده:
قاسم بساکی
تاریخ:
6 ماه پیش
بازدید : 341

لینک کردن storage پروژه لاراول در cPanel

cPanel cron jobs

خیلی وقتا ما فولدر storage رو با فولدر public لینک میکنیم ولی پس از پابلیش لینک از بین میرود و باید این کار رو توی هاست هم انجام بدیم ولی خوب این کار رو توی لوکال هاست با دستور php artisan storage:link انجام میدیم که بهترین راه برای انجام کار مشابه استفاده از کرون جاب هست.

ابتدا از لیست ابزارهای cPanel آیتم Cron Jobs رو انتخاب میکنیم و بعدس از لیست (Common Settings) تایم یک دقیقه رو انتخاب میکنیم تا بعد از یک دقیقه عملیات لینک انجام بشه ولی با چه دستوری:

این دستور رو وارد میکنیم و توجه داشته باشید که مقادیر مشخص شده باید با توجه به پروژه و هاست شما تغییر کنه

 

ln -s /home/<your username>/<project folder>/storage/app/public /home/<your username>/<project folder>/public/storage